Peter Bering

Indehaver

Curriculum Vitae

Født 9. juni 1953

Afgangseksamen fra Arkitektskolen, Det kongelige danske Kunstakademi, København, 1979.
Medlem af Akademisk Arkitektforening (MAA).

Ansat som arkitektmedarbejder i Fredningsstyrelsen, 1980.
Ansat som arkitektmedarbejder og sagsarkitekt på Jens Chr. Varmings Tegnestue, 1981-87.
Ansvarshavende partner på Varmings Tegnestue ApS, 1988-2004. Siden 1992 leder af afdelingen i Præstø, som ved spaltning i 2004 blev en selvstændig virksomhed.
Indehaver af Berings Tegnestue ApS.
Publikationer m.m., bl.a.

Huse i Nysted. By- og bygningshistorie, registrant 1982.
Planstyrelsens informationsblade om: Trækning af gesimser 1989 og metaltage 1990.
Tagværk på Reformert kirke. I bygningsrestaurering, helhed, hensyn og samarbejder 1992.
Krudttårnet på Lollands bastion. Med Torben Hjelm. I Bygningsarkæologiske Studier 1993.
Kommuneatlas Nysted 1993.
Klokkestolen i Hunseby Kirke. I Lolland-Falsters Historiske Samfund 2002.
Arkitekt Glahs Kirkespir. I Lolland-Falsters Historiske Samfund 2005
Nationalmuseets Herregården Bygningsrestauring i bind 4 2006.
Som særlige kvalifikationer skal nævnes stor erfaring i bygningsundersøgelser samt projektering og styring af restaureringsopgaver.
Sagsarkitekt på bl.a. følgende sager

Den Russiske Kirke, 1984-91, bl.a. skifer- og kobbertage og restaurering af indvendig dekoration.
Sct. Mariæ Kirke 1987-90, tagomlægning med munke-/nonnetagsten af middelaldermodel.
Fuglse Kirke, 1990-2001, kobberspir, blytage, nyt orgel og pulpitur.
Karise Kirke, 1994-97, indvendig hovedistandsættelse.
Klodskovgård, 1990-98, hovedistandsættelse og ombygning, skifertækning.
Bækkeskov, 1996-97, hovedistandsættelse og delvis nyindretning (elevator).
Pederstrup, 1999-2004, nyindretning af café m.m. Rekonstruktion af sandstenshovedtrappe.
Udby Kirke, 2003-2004, restaurering af vægge og hvælv.
Fakse Kirke, 1998-2005, orgel, indvendigt restaureringsprojekt.
Roholte Kirke, 1999-2005, murværksrestaurering, nyt kapel, sakristi, orgel.
Borgergade 111, København, 1991-2005,bl.a.tagomlægning.
Hunseby Kirke, 1995-2006, restaurering af klokkestol, nyt orgel og indvendig istandsættelse.

Medlem af Engelholmfondens bestyrelse.