Om Tegnestuen

Specialer

Arkitektfirmaet Berings Tegnestue ApS er specialiseret i restaurering og ombygning af gamle, bevaringsværdige og fredede bygninger. Det gælder alle hustyper, fra hytte til slot, over villaer, kirker og klostre.

Vi udarbejder handlingsplaner for fredede og bevaringsværdige huse efter Kulturstyrelsens retningslinier, eksempelvis i forbindelse med den landsdækkende fredningsgennemgang.

Nybyggeri er også et af tegnestuens virkefelter – især hvor det drejer sig om bygninger, der skal spille sammen med de eksisterende rammers særlige karakter.

Grundlaget for vort arbejde er respekt for den enkelte bygnings historie og kvalitet.

Tegnestuens historie

Tegnestuen på Sydsjælland åbnede i 1992 som en filial af Varmings Københavnertegnestue, hvor Peter Bering var partner 1988-2004. 1995 overtog vi Johan Petersens tegnestue. Berings Tegnestue er således en videreførelse af den gamle Nykøbingvirksomhed, som blev drevet af O.M. Glahn fra begyndelsen af 1840’rne til 1879, H.C. Glahn til 1921, Albert Petersen 1921-69, Johan Petersen 1969-95 og Peter Bering siden 1995.

Tegnestuens bygherrer omfatter: Kulturarvsstyrelsens Bygnings- og Museumskontor, kommuner, museer, menighedsråd i København, Helsingør, Roskilde, Lolland-Falster og Fyens Stifter og menigheder uden for Folkekirken, Realdania samt en lang række private bygherrer.

Berings Tegnestue arbejder med restaureringsopgaver ud fra undersøgelser af den stående bygning og dens historie. Vi læser først bygningen, og lader den få indflydelse på restaureringens udførelse.

Projekteringen gennemføres med respekt for hver enkelt bygnings særlige karakter og historie. Behandlingen af huset sker ud fra et dybtgående kendskab til ældre byggeskik. Uden at fratage husene deres særpræg opfylder vi nutidige behov gennem fornuftig planlægning af istandsættelse og ombygning. Vi lægger vægt på godt håndværk og i vid udstrækning på brug af traditionelle metoder og materialer.

.

Virkefelter

Berings Tegnestue udfører alle former for arkitektarbejde, som vedrører ældre bygninger: Registrering, historiske undersøgelser, tilstandsrapporter, projektering, udbud, byggestyring, byggeøkonomi og tilsyn. Nybygning er en mindre, men ikke uvæsentlig del af virksomheden.Vi arbejder med udgangspunkt i bygherrens behov og husets beliggenhed – om bygherren så er en virksomhed, et menighedsråd, en privat husejer eller en offentlig myndighed.

Udarbejdelse af kommune- og kulturarvsatlasser er et andet virkefelt, og eksempler herpå er Nysted, Hørsholm og Frederikssund Kommuneatlasser samt Møn Kulturarvsatlas.

Medarbejdere

Tegnestuens bemanding er varierende. Ved store opgaver, som registreringen af kulturmiljøer og bygninger i Møn Kommune er vi mange. I øjeblikket er vi to arkitekter og en sekretær.

Kompetencer

Vores speciale er restaurering og ombygning af gamle, bevaringsværdige og fredede bygninger. Det gælder alle hustyper, fra hytte til slot, over villaer, kirker og klostre. Grundlaget for vort arbejde er respekt for den enkelte bygnings historie og kvalitet.

Fredede bygninger

Vi har stor erfaring med fredede bygninger, og det ligger os meget på sinde at hjælpe de smukke gamle bygninger videre, så de kan være til glæde for os alle sammen i mange år endnu.

Kirker

En stor del af vores portefølje er kirkesager. Lige fra udskiftning af varmeanlæg til de store hovedistandsættelser, hvor kirken måske skal have nyt inventar eller kunstnerisk udsmykning.

Bevaringsværdige bygninger

Når bygningen er bevaringsværdig må istandsættelser, om-og tilbygninger udføres med sans for detaljen. Det er vigtigt at husets sjæl ikke går tabt. Eller måske skal den genfindes?

Nybyggeri

Nybyggeri er også et af tegnestuens virkefelter - især hvor det drejer sig om bygninger, der skal spille sammen med de eksisterende rammers særlige karakter.

SAVE-registreringer

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneatlas registrerer vi bygninger efter SAVE-metoden.

Handlingsplaner

Som ejer af et fredet hus er det muligt at få udarbejdet en handlingsplan på Kulturstyrelsens regning. Den kan være et godt redskab til at få overblik over husets styrker og svagheder.

Referencer

Borreby

Bækkeskov

Christianssæde

Engelholm

 

 

Allerslev Kirke
Arninge Kirke
Bandholm Kirke
Borre Kirke
Brarup Kirke
Bråby Kirke
Dalby Kirke
De døves Kirke
Døllefjelle Kirke
Elmelunde Kirke
Engestofte Kirke
Errindlev Kirke
Eskilstrup Kirke
Everdrup Kirke
Falkerslev Kirke
Fanefjord Kirke
Faxe Kirke
Femø Kirke
Fjelde Kirke
Fuglse Kirke
Gedesby Kirke
Gedser Kirke
Gloslunde Kirke
Glumsø Kirke
Gunderslev Kirke
Godsted Kirke
Gurreby Kirke
Gyldenbjerg Kirke
Hammer Kirke
Havnelev Kirke
Hellested Kirke
Herfølge Kirke
Hillested Kirke

Grønnessegaard

Halsted Kloster

Kjærstrup

Klodskovgaard

 

 

Horbelev Kirke
Hunseby Kirke
Hårlev Kirke
Idestrup Kirke
Jungshoved Kirke
Jyllinge Kirke
Kalvehave Kirke
Karise Kirke
Karleby Kirke
Kippinge Kirke
Krønge Kirke
Lille Heddinge Kirke
Lillebrænde Kirke
Maglebrænde Kirke
Magleby Kirke
Maribo domKirke, servicebygning
Nebbelunde Kirke
Nordre Kirke, Nykøbing
Nyord Kirke
Nysted Kirke
Nørre Alslev Kirke
Nørre Vedby Kirke
Nørre Ørslev Kirke
Præstø Kirke
Radsted Kirke
Reformert Kirke
Roholte Kirke
Rødby Kirke
Rødbyhavn Kirke
Sakskøbing Kirke
Sct. Mortens Kirke
Sct. Mariæ Kirke
Skt. Peders Kirke, Næstved
Skt. Peders Kapel

Pederstrup

Rønnebæksholm

Sorø Store Ladegård

 

 

 

Systofte Kirke
Sædinge Kirke
Søllested Kirke
Sønder Alslev Kirke
Tingsted Kirke
Tirsted Kirke
Toksværd Kirke
Toreby Kirke
Torkilstrup Kirke
Torslunde Kirke
Tågerup Kirke
Udby Kirke
Utterslev Kirke
Vaalse Kirke
Vantore Kirke
Vejleby Kirke
Vestenskov Kirke
Vester Egesborg Kirke
Vester Ulslev Kirke
Vordingborg Kirke
Væggerløse Kirke
Ønslev Kirke
Øster Egesborg Kirke
Øster Ulslev Kirke
Aastrup Kirke
Skelby Kirke
Skovlænge Kirke
Slemminge Kirke
Snesere Kirke
Stadager Kirke
Stenløse Kirke
Store Heddinge Kirke
Store Taarnby Kirke

Kontakt os

Tegnestuen i Kragevig er vores base. Det er dog ikke altid at vi er samlet på samme tid, da der næsten altid er én på tilsyn, til byggemøde, eller ude at registrere og opmåle til nye projekter. Ring, eller send os en besked, så vender vi tilbage.

Send os en besked

Vær så rar at vente lidt...

Kom og besøg os

Berings Tegnestue ApS
Kragevigvej 17
Kragevig
4720 Præstø
55 99 55 36
55 99 66 51