Berings Tegnestue Aps

SPECIALISTER I RESTAURERING OG OMBYGNING AF BEVARINGSVÆRDIGE OG FREDEDE BYGNINGER

Om Tegnestuen

Specialer
Arkitektfirmaet Berings Tegnestue ApS er specialiseret i restaurering og ombygning af gamle, bevaringsværdige og fredede bygninger. Det gælder alle hustyper, fra hytte til slot, over villaer, kirker og klostre.

Vi udarbejder handlingsplaner for fredede og bevaringsværdige huse efter Kulturstyrelsens retningslinier, eksempelvis i forbindelse med den landsdækkende fredningsgennemgang.

Nybyggeri er også et af tegnestuens virkefelter – især hvor det drejer sig om bygninger, der skal spille sammen med de eksisterende rammers særlige karakter.

Grundlaget for vort arbejde er respekt for den enkelte bygnings historie og kvalitet.

Tegnestuens historie
Tegnestuen på Sydsjælland åbnede i 1992 som en filial af Varmings Københavnertegnestue, hvor Peter Bering var partner 1988-2004. 1995 overtog vi Johan Petersens tegnestue. Berings Tegnestue er således en videreførelse af den gamle Nykøbingvirksomhed, som blev drevet af O.M. Glahn fra begyndelsen af 1840’rne til 1879, H.C. Glahn til 1921, Albert Petersen 1921-69, Johan Petersen 1969-95 og Peter Bering siden 1995.

Tegnestuens bygherrer omfatter: Kulturarvsstyrelsens Bygnings- og Museumskontor, kommuner, museer, menighedsråd i København, Helsingør, Roskilde, Lolland-Falster og Fyens Stifter og menigheder uden for Folkekirken, Realdania samt en lang række private bygherrer.

Berings Tegnestue arbejder med restaureringsopgaver ud fra undersøgelser af den stående bygning og dens historie. Vi læser først bygningen, og lader den få indflydelse på restaureringens udførelse.

Projekteringen gennemføres med respekt for hver enkelt bygnings særlige karakter og historie. Behandlingen af huset sker ud fra et dybtgående kendskab til ældre byggeskik. Uden at fratage husene deres særpræg opfylder vi nutidige behov gennem fornuftig planlægning af istandsættelse og ombygning. Vi lægger vægt på godt håndværk og i vid udstrækning på brug af traditionelle metoder og materialer.

Virkefelter
Berings Tegnestue udfører alle former for arkitektarbejde, som vedrører ældre bygninger: Registrering, historiske undersøgelser, tilstandsrapporter, projektering, udbud, byggestyring, byggeøkonomi og tilsyn. Nybygning er en mindre, men ikke uvæsentlig del af virksomheden.Vi arbejder med udgangspunkt i bygherrens behov og husets beliggenhed – om bygherren så er en virksomhed, et menighedsråd, en privat husejer eller en offentlig myndighed.

Udarbejdelse af kommune- og kulturarvsatlasser er et andet virkefelt, og eksempler herpå er Nysted, Hørsholm og Frederikssund Kommuneatlasser samt Møn Kulturarvsatlas.

Medarbejdere

Tegnestuens bemanding er varierende.

Peter Bering
Indehaver

Peter har mere end 35 års erfaring med fredede bygninger

CV
Merete Lissau
Sekretær

Kompetencer

Vores speciale er restaurering og ombygning af gamle, bevaringsværdige og fredede bygninger. Det gælder alle hustyper, fra hytte til slot, over villaer, kirker og klostre. Grundlaget for vort arbejde er respekt for den enkelte bygnings historie og kvalitet.

Referencer

Herregårde:

Borreby

Bækkeskov

Christianssæde

Engelholm

Grønnessegaard

Halsted Kloster

Kjærstrup

Klodskovgaard

Pederstrup

Rønnebæksholm

Sorø Store Ladegård

Kirker:

Allerslev Kirke

Arninge Kirke

Bandholm Kirke

Borre Kirke

Brarup Kirke

Bråby Kirke

Dalby Kirke

De døves Kirke

Døllefjelle Kirke

Elmelunde Kirke

Engestofte Kirke

Errindlev Kirke

Eskilstrup Kirke

Everdrup Kirke

Falkerslev Kirke

Fanefjord Kirke

Faxe Kirke

Femø Kirke

Fjelde Kirke

Fuglse Kirke

Gedesby Kirke

Gedser Kirke

Gloslunde Kirke

Glumsø Kirke

Gunderslev Kirke

Gyldenbjerg Kirke

Hammer Kirke

Havnelev Kirke

Hellested Kirke

Herfølge Kirke

Hillested Kirke

Godsted Kirke

Gurreby Kirke

Horbelev Kirke

Hunseby Kirke

Hårlev Kirke

Idestrup Kirke

Jungshoved Kirke

Jyllinge Kirke

Kalvehave Kirke

Karise Kirke

Karleby Kirke

Kippinge Kirke

Krønge Kirke

Lille Heddinge Kirke

Lillebrænde Kirke

Maglebrænde Kirke

Magleby Kirke

Maribo Domkirke, servicebygning

Nebbelunde Kirke

Niløse Kirke

Nordre Kirke, Nykøbing

Nyord Kirke

Nysted Kirke

Nørre Alslev Kirke

Nørre Vedby Kirke

Nørre Ørslev Kirke

Præstø Kirke

Radsted Kirke

Reformert Kirke

Roholte Kirke

Rødby Kirke

Rødbyhavn Kirke

Sakskøbing Kirke

Sct. Mortens Kirke

Sct. Mariæ Kirke

Skt. Peders Kirke, Næstved

Skt. Peders Kapel

Systofte Kirke

Sædinge Kirke

Slemminge Kirke

Snesere Kirke

Stadager Kirke

Stenløse Kirke

Store Heddinge Kirke

Store Taarnby Kirke

Søllested Kirke

Sønder Alslev Kirke

Tingsted Kirke

Tirsted Kirke

Toksværd Kirke

Toreby Kirke

Torkilstrup Kirke

Torslunde Kirke

Tågerup Kirke

Udby Kirke

Utterslev Kirke

Vaalse Kirke

Vantore Kirke

Vejleby Kirke

Vestenskov Kirke

Vester Egesborg Kirke

Vester Ulslev Kirke

Vordingborg Kirke

Væggerløse Kirke

Ønslev Kirke

Øster Egesborg Kirke

Øster Ulslev Kirke

Aastrup Kirke

Skelby Kirke

Skovlænge Kirke

Kontakt os

Tegnestuen i Kragevig er vores base, men vi er ofte ude på tilsyn. Ring, eller send os en besked, så vender vi tilbage.

Kom og besøg os