Projekbeskrivelse

Dronning Sophies Hus på Halsted Kloster

Sagsarkitekt:Peter Bering

Det fredede Dronning Sophies Hus på Halsted Kloster er fra 1591. Et af landets ældste huse. Desuden har huset ikke været synderligt berørt af de sidste 200 års stilarter, hvilket gør det til noget ganske særligt. Kunsten ved at restaurere og anvende dette særlige hus bliver at bevare den enestående stemning, det giver at opleve ’århundrederne stå stille’. Ved restaureringen bliver det afgørende for det gode resultat, at vi ’farer med lempe’. Det er bedre at gøre for lidt end for meget.

Dog var det af yderste vigtighed for hele huset at yderligere deformering af kælderens tøndehvælv blev forhindret. Ingeniør Eduard Troelsgård undersøgte hvælvet i samarbejde med tegnestuen, og konklusionen blev at det var nødvendigt at ombygge næsten hele tøndehvælvet i kælderens østlige del. Hvælvet blev genopført med omtrent samme facon som det formodes at have haft oprindeligt, muret i munkesten med kalkmørtel. Ydermurene over hvælvet blev spændt sammen med trækstænger af jern.

Kunde: Jytte og Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs

Dato: 7. maj 2015