Projekbeskrivelse

Teater på Borreby

Tegnestuen modtog sammen med bygherre Joachim Castenschiold Slagelse Kommunes Bygningspræmieringspris 2012. I begrundelsen lyder det: “At etablere et teater i den fredede staldbygning ved Borreby Herreborg har været en stor og udfordrende opgave. Ikke nok med at teatrets funktionelle krav skulle tilgodeses i projektet; der skulle også tages hensyn til det fredede anlæg samt en lang række forhold vedrørende brand- og flugtvejsforhold. Det er derfor glædeligt, at projektet er lykkedes på overbevisende måde. I det færdige projekt fungerer teatret i forbilledligt arkitektonisk samspil med de historiske omgivelser. Både i sin overordnede disponering men også i sin omhyggelige detaljering og valg af materialevirkninger, der vidner om stor pietet og indlevelse i opgaven.”