Projekbeskrivelse

Elmelunde Kirke

Sagsarkitekt: Peter Bering

Den højmiddelalderlige stenkirke i Elmelunde på Møn ligger højt i landskabet på stærkt kuperet terræn.

Foran våbenhuset skråner grunden temmelig meget. Her var tidligere en trappe, som betød at kister nødvendigvis måtte bæres ind og ud af kirken. Risikoen for at falde blev selvsagt ikke mindre, når man bar på noget tungt. Derfor ønskede Elmelunde menighedsråd at etablere en kombineret trappe og rampe foran indgangsdøren. Samtidig kunne man skabe et sammenhængende græsareal fra lågen i vest og op mod kirken. Dette ret store område var førhen belagt med perlesten, så kirken nærmest lå i en stenørken.

Rampen opbyggedes mod øst langs med våbenhusets gavl. Vest for hoveddøren blev bygget en lille trappe med fire trin. En håndliste af smedejern på muren langs trappen giver et godt greb for gangbesværede. Reposen er af en sådan størrelse, at det kan lade sig gøre at få en kiste helt ud af kirkens dør, inden det er nødvendigt at dreje den.

Såvel trappe som rampe blev lavet af genbrugt granit (sokkel- og gravsten) fra andre kirkegårde i området. Desuden blev stenene fra den eksisterende trappe genanvendt.

Der blev ikke gravet ud til fundament i frostfri dybde, i stedet blev stenene lagt i stabilgrus. Det må derfor forventes at både trappe og rampe vil ’sætte sig’ med årene, og på den måde forene sig med den middelalderlige kirkebygnings skævheder. Terrænet blev trukket op omkring rampe og repos, og beplantet med græs helt nede fra lågen i vest. Der blev anlagt en perlegrusbelagt sti syd om kirken med forbindelse til trappen, rampen og den eksisterende trappe til tårnet.

Dato: 5. maj 2015