Projekbeskrivelse

Rønnebæksholm, hovedbygningen

Sagsarkitekt: Erica Heyckendorff

I 1321 skrives om Rønnebæksholm første gang. Hovedbygningen er opført i flere tempi. Sydfløjen er et hus fra o. 1730, som i 1840-42 blev ombygget, udvidet og fik tilføjet blændingsgavle med kamtakker. Sidefløjene blev opført 1889-90, og dermed fik hovedbygningen sit nuværende udseende. Næstved Kommune erhvervede bygningerne i 1998, og i dag danner herregården rammer for såvel kunstudstillinger som koncerter.

Berings Tegnestue har stået for istandsættelse og nyindretning over flere år. De seneste opgaver har været indretning af café i østfløjen, aktivitetsrum for børn i det gamle herskabskøkken i underetagen og i denne forbindelse design af bænke, borde og diske. Derudover etablering af en rampe og bænke på gårdspladsen.

Dato: 29. september 2015