Projekbeskrivelse

Faxe Kirke

Sagsarkitekter: Tine Teglbjærg og Peter Bering

Efter mange års forberedelser kunne Faxe Kirke genåbne lidt før jul 2014 efter en omfattende indvendig hovedistandsættelse. Tegnestuen har været med i hele den lange proces, som begyndte så småt i slutningen af sidste århundrede. Arbejderne omhandlede vægge, hvælv, gulve, varmeanlæg, ombygning af stolestaderne, restaurering af tårnrummets kalkmalerier og genåbning af to østvinduer med nye glasmosaikker af Peter Brandes, som også har udført den forgyldte alterskranke med apostelfelterne. Farvesætningen blev udført af Maja Lisa Engelhardt. Kirken fremstår i dag venlig, rummelig, lys og varm. Sideskibets bænke er udskiftet med løse stole, der giver en fleksibel udnyttelse af rummet.

Det smukke nye teglgulv er lagt af håndstrøgne kulbrændte teglsten med fuger af kalkmørtel. Under gulvet er der lagt gulvvarme, som giver kirken en jævn grundtemperatur. Konvektorer under bænkene, i gulvet, og i altergulvet sørger for hurtig opvarmning til komforttemperatur ved kirkelige handlinger.

Under arbejdet med gulvet gjorde murerne et spændende arkæologisk fund. To steder i den nederste del af kirkens murværk sad genbrugte sten fra den kun fragmentarisk bevarede romanske kirke. De to nyfundne sten har udskæringer der passer til to andre sten, der stod i et hjørne af kirken. Alle fire sten passer sammen, og har været en del af en romansk karmportal. Det var desværre ikke muligt at tage de nyfundne sten ud fra deres placering, men de blev begge afstøbt, så der vil kunne hugges nye kopier af dem.

Fakse Kirke har, som nævnt, kun fragmentariske rester fra den oprindelige romanske kirke. I dag består kirken af et senmiddelalderligt langhus på 40 m med tårn i samme bredde mod vest og tre udbygninger mod nord: Den østligste, sakristiet, er den ældste. Sideskibet blev opført omkring 1638-39, delvis på murene fra et sengotisk våbenhus. Mellem disse findes en bygning som har været begravelseskælder og herskabsstol for Rosendal.Indvendigt ses langhusets fem hvælvingsfag som hovedskib og kor, med hvælvbuer og ribber af munkesten uden overkalkning, mens kapperne er behandlet med puds, kalk og limfarve. I det vestligste fag er opbygget orgelpulpitur med fremrykket mur, bag hvilken er indrettet trapperum og venterum på hver side af gennemgangen mellem våbenhuset i tårnrummet og skibet. Sideskibets to fag har vægge og hvælv der er limfarvet overalt. Tårnrummet og skibets vestre fag har kalkmalerier af Elmelunde-værkstedet, afdækket i henholdsvis 1862 og 2006.

Dato: 4. maj 2015