Projekbeskrivelse

Orgel i Elmelunde Kirke

Sagsarkitekt: Peter Bering

Elmelunde Kirkes tidligere orgel var ifølge Danmarks Kirker fra 1917. Det havde i lang tid været nedslidt, angrebet af træorm og kunne i det hele taget ikke længere leve op til tidens krav. Menighedsrådet havde derfor gennem en årrække arbejdet på at fremskaffe et nyt orgel.

Med Berings Tegnestue som rådgiver og i samarbejde med domorganist Svend Prip som orgelkonsulent, udbød menighedsrådet den 29. oktober 2007 et nyt orgel i licitation. Orglet blev anbragt på gulvet så lyden bedre kan komme ud i kirkerummet. Det har 12-14 stemmer, fordelt på Hovedværk, Overværk og Pedal med overværket i svelle. Fra det gamle orgel blev Salicionalstemmen og Vox coelestis genanvendt.

Orgelbygger Andersen og Bruhn har bygget det nye orgel med Berings Tegnestue som den, der tegnede orgelhuset og sørger for projekteringen af de bygningsmæssige arbejder der knyttede sig til tårnrummet. Rummet benyttes til mindre møder og kirkekaffe.

Orgelhusets udformning og farvesætning får orglet til at tage sin plads i det kraftfulde kirkerum, hvor både kalkmalerierne, altertavlen og de mørke stolestader også kræver den besøgendes opmærksomhed.

Elmelunde Kirke er berømt for sine kalkmalerier, som har givet navnet ”Elmelunde-mesteren” til det markanteste sengotiske kalkmaleriværksted i Danmark. Kirkens ældste dele (o. 900 år gamle) er romanske. Den er samtidig den ældste på Møn. Som de fleste kirker er den senere ombygget og har fået tilføjet tårn, kor, våbenhus og sakristi. Foruden kalkmalerierne rummer kirken også kraftfuldt og farvestærkt inventar. Altertavlen fra 1646 med Christian d. 4s store monogram i topstykket og prædikestolen fra 1649 er begge udført i en rig bruskbarok. Stolestaderne er formentlig fra tiden omkring forrige århundredeskifte. De er malet meget mørke og giver dermed en god balance i rummets helhed, som bund under den rige kalkmaleridekoration på hvælvene.

Dato: 28. april 2016