Projekbeskrivelse

Lillebrænde Kirke

Sagsarkitekt: Peter Bering

Lillebrænde kirke er en lille, hvidkalket, kullet kirke, bygget af munkesten, med kor og skib fra romansk tid og gotisk våbenhus. Kirkens indre har af oprindelige detaljer kun bevaret den runde triumfbue, det nu genåbnede østvindue med kalkmalerier i den smigede lysning og i hver af korets sidemure en tilmuret gemmeniche.

Tegnestuen stod for den indvendige hovedistandsættelse, som foregik i 2018. Det udførte arbejde omfatter i de væsentligste punkter restaurering af vægfladerne, herunder åbning af korets østvindue og markering af kvindedør, omlægning af gulvet med nye teglfliser, ombygning og nymaling af stolestader, ny døbefont, hvidtning af alterbord, og restaurering og flytning af helgenfiguren.

Billedhugger Tina Maria Nielsen har udført kirkens nye kunstneriske udsmykning: Livsstammen som døbefont og Livsgrenen i det genåbnede romanske vindue i korets østvæg, samt  ny alterskranke/knæfald og alterbordplade med menighedens fingeraftryk  støbt ind i bronzen.

Den kunstneriske udsmykning blev udført for fondsmidler fra Aage og Johanne  Louis-Hansens Fond, samt Augustinus Fonden.