Projekbeskrivelse

Roholte Kirke

Sagsarkitekter: Peter Bering (1. etape), Ejner Chang (2. etape), Erica Heyckendorff (3. etape)

Roholte Kirke er et sengotisk langhus (grundlagt 1441) med tresidet korafslutning, yngre tårn og sakristi fra omkring 1500, samt våbenhus fra 1880’erne. Kirkens indre er stærkt præget af arkitekt Vilhelm Dahlerups store restaurering i årene 1885-87. Berings Tegnestue har stået for den indvendige, etapedelte istandsættelse. Arkitekt Dahlerups udtryk respekteres – dog er væggenes linealpuds fjernet.

Første etape (2001) omfattede kalkmalerier, vægge og hvælv i koret samt nyt antependium. Kapellet i tilknytning til koret blev omdannet til sakristi.

Anden etape (2005) omfattede tårnrummet, hvor trappeopbygningen blev ændret og orglet erstattet af et Demant/Fr. Nielsen orgel fra 1877/1885. Varmeforsyningen blev i den forbindelse flyttet til sognehusets kælder.

Tredje etape (2015) omfattede vægge og hvælv i skibets tre fag og våbenhuset. Enkelte detaljer i interiøret blev fremhævet: Strålerne i stoleværkets gavle blev forgyldt og drueklasen forsigtigt fremhævet med en lasur. Ved istandsættelsen kom et kalkmalerifragment i form af et viekors, højst sandsynligt fra kirkens opførelse og med en senere opmaling med strålekrans liggende udenpå, til syne på skibets nordvæg. Våbenhuset blev nyindrettet, og en salmebogsreol bygget med genanvendelse af gamle stolegavle.

Dato: 24. august 2015