Projekbeskrivelse

Torkilstrup Præstegård

Sagsarkitekt: Erica Heyckendorff

Torkilstrup Præstegård er bygget 1761 og blev fredet i 1950. Bernhard Severin Ingemann blev født i Torkilstrup Præstegård i 1789, og den korte fløj mod haven er bygget til som bolig for Ingemanns mor. Gården gennemgik en større ombygningsproces ved sidste århundredeskifte og fik ved den lejlighed et stilistisk islæt af mere nationalromantisk karakter.

Præstegården er opført i bindingsværk, og tagene er tækkede med strå. Væggene er hvidkalkede over tømmer og tavl med vandbrædder, sålbænke, dør og vinduer fremhævet med en blågrøn farve.

Varmeanlægget blev ændret til jordvarme, og det tidligere fyrrum og nogle udhusrum blev ombygget til ny konfirmandstue med handicaptoilet og tekøkken. Præstens kontor blev flyttet til den tidligere konfirmandstue i husets østende. Præsteboligen fik direkte adgang til bryggers fra gårdspladsen ved retableringen af et tidligere dørhul, og inventaret i køkken, bryggers, badeværelse og gæstetoilet blev udskiftet.

Huset blev efterisoleret på loftet med blændgulv henover og gulvene isoleret i de fleste rum i stueetagen. Gulvbrædder og fodlister blev forsigtigt taget op og genudlagt.

Alle vægge, lofter og træværk, herunder vinduer indvendigt, i stueetage og på 1. sal blev malerbehandlet og slidte partier i stråtaget omtækket.

Kunde: Torkilstrup Menighedsråd

Dato: 3. maj 2015